Tarihi Binamız

Belediye Sanat Merkezi, 1992 yılı Ekim aylarında çalışmalarına başlamıştır. Çalışmaya başladığı bu tarihi takiben kısa zaman içerisinde, şehrimizde ihtiyaç duyulan kültürel ve sanatsal etkinliklerine TRT sanatçısı Sadettin GÜRHAN yöneticiliğinde THM Korosu ile başlamıştır.

 

Her yıl düzenli olarak Resim Atölyesi, THM Koro çalışmasında, TSM Koro çalışmasında, Bağlama kursu, Gitar kursu, Keman kursu, Ud-Kanun-Ney kursu, Ebru-Tezhip kursu, gönüllü eğitmenlerimiz gözetiminde sürdürülmektedir.

 

2005 yılında Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında Bolulu Şehitlerini kapsayan bir kitabın hazırlıklarına başlanılmıştır.

 

2005 ve 2006 yıllarında Bolu Türküleri hazırlıklarına başlandı.

 

Bolunun yetiştiridiği değerli yazı sevdalısı Pof. M. Emin BARIN’ın Hat Koleksiyonları 2006 yılında ilk kez sergilenmiştir.

 

2007 yılında Bolu Türküleri 3 ve Saz Havaları CD için hazırlıklarına başlandı.

 

Mayıs 2008 Belediye Meclisince kabul edilerek kurulmasına karar verilen Bolu Araştırmaları Merkezi’nin kurulma aşamalarında gerekli hazırlılar için destek verilmiştir.

 

2007 yılı içerisinde hazırlıkları tamamlanan ve basıma hazır hale getirilen Bolu Salnameleri, Bolu Türküleri, Ayanlar Döneminde Bolu ile Saz Havaları CD’lerinin basılarak 2008 yılında halka arz edilmesi sağlandı.

 

2009 yılında hazırlıkları tamamlanan basım için sunulan Bolu Beyinin Gelini masal kitabı ile Hazan Senfonileri adlı kitaplar hazırlanmıştır.

 

Şehrimizin kültürel değerleri ile ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Somut Olmayan Kültürel Varlıkların tespiti, Bolu Diyanet Eğitim Merkezi tarafında imam-hatiplerine yönelik hizmet için eğitimleri için nota ve dini musiki öğretilmesi yönünde katkı sağlandı.

 

2010 yılında Yazar-Çizer Bahattin DURAK tarafında hazırlanan Köroğlu Çizgi Romanı metin kısmında düzenleme yapılarak basıma hazır hale gelmesi, Osmanlı Döneminde bağlı bulunduğumuz Kastamonu Vilayeti tarafından basılan 21 ciltlik Kastamonu Salnameleri taranılarak, bilgisayar ortamına aktarılmış Bolu Sancağına yönelik bilgilerin alınarak Osmanlıcadan bugünkü harflere çevrilmesi ile kitap haline gelmesi yardımcı olunmuştur.

 

Daha önce çıkan Bolu Türküleri için ek olarak yeni türkülerin araştırılma işlemleri, Mutasavvuf Ümmi Kemal, Halk Ozanı Dertli, Mutasavvuf Davudu Halveti ile ilgili araştırmalar yapılan çalışmalarla kazandırılmış kitaplaştırılma için çalışmalarına başlanmıştır.

 

Tüm bu çalışmaların yanında her yıl düzenli olarak düzenlenen Atatürkün Bolu Gelişi etkinlikleri, İzzet Baysal Şükran Günleri ile Bolu Beyaz Festivali etkinlikleri kapsamında Sanat Merkezi olarak üstüne düşen görevleri eksiksiz yerine getirmiştir.

 

ESKİ HALİ